Rotary Vakfı

ROTARY VAKFI’NIN BAŞLANGICI

Çok büyük projelerden bazıları, çok küçük tohumların uygun zemine ekilmesiyle serpilip büyür. İşte Rotary Vakfı’nın kuruluş ve gelişim hikayesi böyle çok mütevazı bir başlangıca dayanır.

1917 yılında Uluslararası Rotary Başkanı Arch Klump, Atlantada rotaryenler’e hitaben yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu: “Dünyaya yaygın iyi birşeyler yapmak istiyorsak, bunun için bağış kabul etmemiz çok uygun ve yerinde bir istek olur.” Dinleyen rotaryenler’in cevabı çok kibar ve olumlu olmuştu ilk başta, ana fondaki birikim çok yavaş gerçekleşiyordu.

Bundan bir yıl kadar sonra, ilk verilen ad olan “Rotary Bağış Fonu”na, ABD Missouri eyaletinde bulunan ABD Missouri eyaleti Kansas City Rotary Kulübü’nden yapılan ilk bağış geldi. Parasal olarak bu sadece 26.50 dolardı ve 1918 yılı Kansas City şehrinde toplanan konvansiyon organizasyonundan artan para idi. Bundan sonra her yıl küçük küçük bağışlar eklendi. Aradan altı yıl geçtikten sonra, bu fonda biriken paranın tutarı 700 doları ancak bulmuştu.

Bundan on yıl kadar sonra, 1928 Minneapolis Konvansiyonu’nda Rotary Vakfı parasal varlığı 50.000 doları buldu. 1937 yılında Rotary Vakfı 2 milyonluk bir hedef tesbit etti ama ne var ki, İkinci Dünya Harbi’nin aniden patlak vermesi bu amaca ulaşmayı imkansızlaştırdı, hedeften vazgeçildi.

1947 yılında Paul Harris’in ölümü ile Rotary Vakfı’nın bağış toplamak için yeni bir devir de açılmış oldu. Rotary’nin kurucusu Paul Harris anısına para ve hediyeler Vakıf’a akmaya başladı. İşte o günden sonra Vakıf, tam anlamıyla güçlenmeğe başladı ve çeşitli milletlerin halkları arasında anlayış ve dostça ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak, bu soylu bağış iyice yaygınlaşmaya başladı. 1954 yılında, tek bir yıl içerisinde, bu Vakıf’a yarım milyon dolardan fazla bağış geldi. 1965’de ise, yapılan bağışların tutarı bir yılda bir milyon doları bulmuştu.

İşte, yukarıda söylediğimiz gibi ilk başlarda çok küçük ve mütevazı bağışlarla başlayan bu hareket giderek çok büyük bir Vakıf haline geldi ve şimdilerde dünyanın her tarafında eğitim ve insancıl işler için yılda 65 milyon dolar’dan fazla bağış, Rotary Vakfı’nda toplanmaktadır.

ROTARY VAKFI DAİMİ FONU

Vakıf’a bugüne ya da yarına ait birşey gibi değil, fakat gelecek yıllar ve nesiller açısından bakmalıyız.” sözleri Rotary Vakfı’nın babası Arch Klumph’a aittir. Bu nedenledir ki, Vakıf Daimi Fonu, Rotary’nin eğitim ve insancıl programlarının geleceğini teminat altına almanın en önemli yolu olarak kabul edilir. Daha önceleri, Dünya Anlayış ve Barışı İçin Vakıf olarak adlandırılan bu fon’a yapılan bağışlar, gelecek için yatırım teşkil eder. Nihayette, daimi fonun vakıf desteği için istikrarlı ve güvenilir bir kaynak oluşturması ve böylece her zaman asgari düzeyde bir program faaliyetinin garanti altına alınması ve gelecekte yeni ve genişletilmiş programlara imkan tanınması amaçlanmıştır.

Vakıf, Daimi Fona bağışta bulunanlara özel olarak Büyük Bağışçı, (Major Donors), Vasiyet Yoluyla Bağış Yapanlar (Bequest Society Members), Benefactors, gibi isimler verir. 10.000 Amerikan Doları ve üzerinde bağış yapanlara Büyük Bağışçı (Major Donors), 10.000 Amerikan Doları ve üzerinde yatırım planı yapanlara Vasiyet Yoluyla Bağış Yapanlar (Bequest Society Members), ve istekleri doğrultusunda yardım sağlayan veya Vakıf’a doğrudan 1.000 Amerikan Doları bağışta bulunanlara da Hayır Sahibi Benefactors ismi verilir. Bu kişiler, Rotary Vakfı’nın gelecekte de etkili bir kuvvet olarak kalacağını garanti ederler.

İYİ NİYET ELÇİLİĞİ BURSLARI

Rotary vakfı İyi Niyet Elçiliği Bursları Programı, dünyanın en yaygın eğitim bursu programıdır. 1947 yılında, dünyanın 11 değişik ülkesinden seçilen 18 genç erkek öğrenciye, bir başka ülkede, bir yıl süreli eğitim bursu Rotary Vakfı tarafından sağlanmıştır. Bugüne kadar dünyada 110 değişik ülkeden 34.000 kadar öğrenci, Rotary Vakfı tarafından öğrenim bursu almış ve bir başka ülkenin ev sahipliğinde öğrenim görmüştür. Bursu alan öğrencileri, 105 değişik ülkedeki rotaryenler ev sahipliği yapmışlardır. Başlangıcından beri Rotary Vakfı 413 milyon dolardan fazla bir miktarı eğitim amacıyla harcamıştır.

Başlangıcından beri, Rotar Vakfı burslarının özelliği, değişik ülkelerdeki insanlarda uluslararası anlayış ve iyi niyet oluşturma amaçlı olmuştur. Buradaki düşünce, Rotary burslu öğrencilerin ev sahibi ülke insanları arasında dostluk ilişkilerini güçlendirmektir. Bu nedenle, burs verilen kız veya erkek öğrencilerden, gittikleri ev sahibi ülkede gerek rotaryen olan gerekse olmayan gruplar içinde birer “İyi Niyet Elçisi” gibi davranmaları istenir. Her burslu öğrenciye, Rotary’e katılımını ve içinde bulunduğu kültürle bütünleşmesini sağlamak amacıyla, evsahibi rotaryenler arasından bir danışman tayin edilir.)

Rotary Vakfı, elçilik burslarına ilave olarak, Rotary 1994-95 yıllarından itibaren iki yeni tip bursu uygulamaya koymuştur. Bunlar, iki yıl için, birden çok yıllık elçilik bursları ile üç veya altı aylık verilen kültürel burslar olup, bu burslar diğer bir ülkede yabancı bir lisanı öğrenme, geliştirme amaçlıdır.

Rotary Vakfı’nın vermekte olduğu eğitim amaçlı bursların, geleceğe yönelik çok değerli bir yatırım olduğunun bilincinde olan rotaryenler, bu girişimin sonucu olarak dünyaya daha büyük bir karşılıklı anlayış ve iyi niyetin oluşmasında bu bursların çok önemli bir adım olduğunu çok iyi bilmektedirler.

ROTARY DÜNYA BARIŞ BURSLARI

1999 senesinde Rotary Vakfı, değişik ülke ve kültürlerden seçilmiş Rotary Dünya Barış Bursu alanlara, ileri derecede eğitim olanakları sağlanabilmesi için, dünyanın sekiz önde gelen üniversitesi ile ortaklık kurarak, “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Araştırmalar İçin Rotary Merkezleri”ni kurdu. Her yıl, uzlaşma, barış çalışmaları ve uluslararası ilişkiler konularında, Sertifika Programları’na ve iki senelik Yüksek Lisans Programları’na katılmak üzere, 70 burslu öğrenci seçilmektedir. Her sene, her bir Rotary bölgesi, seçimlere katılmak üzere bir aday belirler. İlk Dünya Barışı Bursluları çalışmalarına 2002-03 akademik yılında başlamıştır.

Bu Rotary Merkezleri, geleceğin liderlerine, anlaşmazlıkların temel nedenleri, uluslararası ilişkiler, teorileri ve etkili işbirliği modelleri konularında çalışma imkanı sağlamaktadır. Akademik bilgilerin ötesinde, Rotary Bursluları kariyerlerinde kullanmak üzere uzlaşmanın sağlanması konusunda, tecrübe kazanmaktadır. Rotary Merkezleri aynı zamanda, uzlaşmanın sağlanması ve dünya anlayışı konularında ileri düzeyde araştırma yapma, yayın çıkarma ve öğretmenlik yapılabilmesi için de yardımcı olacaktır.

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Araştırmalar İçin Rotary Merkezleri, Rotary’nin dünya anlayışı ve barışının sağlanmasında üzerine düşen görevde, heyecan verici yeni bir sayfa açacaktır. Rotary Dünya Barışı Bursluları’nın, dünya toplumlarına çeşitli şekillerde katkıda bulunmaları planlanmaktadır, bunlar arasında Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlarda çalışmak veya hükümetlerde diplomat, dış hizmetler uzmanı, ekonomist veya siyaset analisti olarak çalışmak sayılabilir.

GRUP İNCELEME DEĞİŞİM PROGRAMI (GİD / GSE)

Rotary Vakfı’nın en popüler, en yararlı programlarından birisi, iş ve meslek sahibi bireylerin gruplar halinde inceleme amaçlı değişim programıdır. 1965 yılında Kaliforniya ile Japonya bölgeleri arasında yapılan ilk değişimden sonra, şimdiye kadar toplam 9.000 grupta 44.500 kadar iş ve meslek sahibi erkek ve kadına bu program ile eğitsel deneyimler verilmiştir. Kısaca (GİD/GSE) programı olarak anılan bu değişim programında, iki Rotary bölgesi birbirleriyle eşleşerek karşılıklı olarak birbirlerine inceleme grupları gönderirler. 1965 yılından bugüne kadar, Rotary Vakfından (GİD/GSE) programı için 79.5 milyon dolar kadar bir para ayrılmış ve fiilen harcanmıştır.

(GİD/GSE) Programı’nı çekici kılan unsurlardan bir tanesi, ziyaret eden grubun üyelerinin karşı bölgedeki rotaryenler ve aileleri ile tanışıp konuşmaları ve birlikte bir süre yaşamaları ve bunları çok sıcak bir dostluk ortamında ve misafir - ev sahibi ilişkileri içinde yapma fırsatını bulabilmeleridir.

Meslek ve iş sahiplerinden oluşan bu gruplar, gittikleri ülkede ve bölgedeki çiftlikleri, okulları, sanayi tesislerini, ticari kurumları ve devlet dairelerini ziyaret ettiklerinde, kendi ülkelerinin birer “İyi Niyet Elçileri” olarak, ülkelerini tanıtım görevini yerine getirmektedirler. Kendi ülkelerini, ziyaret ettikleri ülkenin rotaryenleri’ne ve toplumuna da tanıtmış olurlar.

Son yıllarda meslek grupları veya kültürel gruplar arasında değişimler yapıldı. Bazı İnceleme Değişim Programı grupları, ülkeler arası insani projelerin geliştirilmesine yardımcı oldular. Pek çok kişisel temaslar ise uzun süreli dostluklara dönüştü.

Gerçekten de Rotary’nin Grup İnceleme Değişim Programı (GİD/GSE) çok sayıda rotaryen’e yeni bir dünya anlayışı kazandırmış ve bunu elde etmenin çok zevkli, pratik ve anlamlı bir yolunu vermiştir.

SAĞLIK, AÇLIK, İNSANLIK SAİ (3-H) ÖDENEKLERİ

1978 yılında Rotary, çok kapsamlı bir hizmeti dünya çapında başlattı ve bu hizmetle dünyada sağlık, açlık ve insanlık için kutsal bir savaş açmış oldu. İngilizce “Health Hunger and Humanity” olan adının ilk harfleriyle kısaca 3-H adı ile anılan “Sağlık Açlık ve İnsanlık Ödenek Programı”, tek tek veya ufak bir grup kulübün birleşip çözemeyeceği büyük bir dünya sorununa, büyük çaplı bir hizmet organizasyonu ile cevap vermek için yapılmış programları içeriyordu.

1978’den günümüze kadar 320’nin üstünde değişik 3-H projesi onaylanarak 74 ülkede bunların uygulanmasına geçildi. Bunların tahmini giderleri 85 milyon dolar’ın üzerindedir. Bu projelerin esas amacı, dünyanın her tarafındaki çeşitli ulus ve halkının sağlık durumunu iyileştirmek, açlığı önlemek ve insanlar arasında insani, kültürel ve toplumsal gelişmeleri arttırmak idi. Sonuç olarak dünyada istenen hedef, Rotary’nin ana prensiplerine uygun olarak dünyada uluslararası anlayışı, iyiniyeti ve barışı geliştirmektir.

İlk 3-H projesi Filipinlerde 6 milyon kadar çocuğun Çocuk Felci olarak bilinen Polio’ya karşı aşılanması projesi idi. Bu olay bizim şimdi Polio Plus programı olarak bildiğimiz programın doğuşuydu. Zamanla, 3-H projesi ilerledikçe dünyanın gelişmekte olan bölgelerindeki insanlara yardımı amaçlayan yeni programlar eklenmeye başladı. Şimdilerde, çeşitli ülkelerde 2 milyardan fazla küçük çocuğun yaygın bir aşılama kampanyası ile aşılanmasından başka olarak, daha iyi beslenme programları, mesleki eğitim, geliştirilmiş sulama projeleri ile tarım ürünlerinin arttırılması, çocuk felcine yakalanmış sakat kişilerin rehabilitasyonu ve bunun gibi, gelişmiş ülkelerde halk çoğunluğunun yararına olan bir takım programlar uygulamaya konuldu.

3-H programı altında uygulanan tüm bu projelerin mali giderleri, Rotary Vakfı’na gönüllü olarak bağışta bulunan rotaryenler’in verdikleri paralarla karşılanmaktadır. İleriki yıllarda, şimdi uygulamakta olan bu 3-H programının Rotary’nin en iyi hizmet faaliyeti olduğunun anlaşılacağı kesindir. Rotaryenler ihtiyaç ve mahrumiyet içinde olan insanlara, o insanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar koşarlar, ilgi gösterirler ve önemserler.

EŞLİ ÖDENEKLER

Rotary Vakfı programlarından bir başkası da, uluslararası hizmetlerin yürütülmesinde çeşitli kulüp ve bölgelere yardımcı olabilecek Eşli Ödenekler prognamıdır. 1965 yılından beri, dünyanın çeşitli 191 ülkesinden, harcama tutarı 165 milyon dolar’ı geçen 16.000 kadar bağış, bu projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla toplanmıştır.

Bu proje için, en az Rotary Vakfı’nın tayin ve tesbit etmiş olduğu miktar kadar bir bağışı kulüp veya bölge, kendi üyelerinden bağış olarak toplamalıdır. Bu gibi bağışlar toplandıktan sonra, bunlar dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan hizmetler arasında, hastahanelere yatak ilavesi veya alet alımı, okul programlarının geliştirilip donatılması, su kuyusu açmak, özel bakıcı gerektiren bedensel özürlülere yardım, yetimler yurduna gelir kaynakları sağlamak, sağlıkla ilgili kurumlar kurmak ve dünyada açlık ve fakirliğin egemen olduğu bölgelerde yiyecek dağıtmak, ilaç dağıtmak ve benzeri uluslararası toplumsal hizmetler vermek sayılabilir.

Yapılan bağışlar bazen, 15.000 dolar tutarındaki projeler için, bazen de 50.000 dolar kadar büyük projeler için olabilmektedir. Ama çoğu 5.000 ile 10.000 dolar arasındadır.

Eşli Ödenekler, imkanları az olan ailelere düşük maliyetli barınaklar yapmak dışında hiçbir zaman bir bina yapımında kullanılmayacağı gibi başlatılmış bir başka program veya bitmiş bir başka program için kullanılamaz. Rotaryenler’den kişisel katılım da beklenmektedir ve şüphesiz bundan faydalananlar sadece yardım alanlarla sınırlı kalmayacaktır.

Eşli Ödenekler, Rotary Vakfı’nın çok anlamlı bir programıdır ve Rotary kulüplerinin, başka ülkelerdeki muhtaç kişilere hizmet götürme projelerinin destekleyicisi olma yolunda önemli bir teşvik unsurudur. Bu program, dünyada karşılıklı anlayış ve iyi niyet duygusunu Rotary Vakfı’nın amaçları doğrultusunda arttıran gerçekçi bir programdır.

BİREYSEL VE BÖLGESEL SADELEŞTİRİLMİŞ BAĞIŞLAR

2002 senesinde, Rotary Vakfı Saymanları, İnsani Bağışlar’ın yapısını sadeleştirdi ve bazı bağış programlarının yerine Bireysel Bağışlar ve Bölgesel Sadeleştirilmiş Bağışlar’ı koydular.

Rotary Gönüllüleri ve Keşif Bağışları’nın yerini alan Bireysel Bağışlar yurt dışında bireysel olarak hizmet projeleri planlayan ve yürüten rotaryenler’in seyahat masraflarını karşılar. Gönüllüler kendi ülkeleri dışında bir ülkede, bu ülkedeki bir Rotary Kulübü’nden davet almış olmak şartıyla hizmet üretmelidirler.

Bölgesel Sadeleştirilmiş Bağışlar, 1 Ocak 2003’de safha safha sona erdirilmiş olan İnsani Ulaşım Bağışları, Toplumsal Yardım Programı Ödülleri ve Yeni Fırsatlar Bağışlarıyla aynı ihtiyaçlara cevap vermek için hizmet ederler. Bölgelerin hizmet aktivitelerini ve insani çabalarını destekleyen bu bağışlar, katılımcı bölgelerdeki bölge tarafından tayin edilen fon’dan destek alır.

POLİO PLUS

Polio plus, dünyada yaygın bir halde var olan poliomyeletes (Çocuk Felci) hastalığını 2005 yılına kadar ortadan kaldırmak için ve çocukları aşılamak amacıyla yapılan yaygın bir aşılama kampanyasıdır. Bu kampanya, 1985 yılında, gelişen dünyanın çocuklarına polio’ya beş yıl süresince bağışıklık kazandırabilmek için, gerekli olan 120 milyon Amerikan Doları miktarındaki bağışı toplamak amacıyla kurulmuştur. 1988’de sonlandırılan Polio Plus para toplama kampanyası, 247 milyon Amerikan Doları’na ulaşmıştır ve 2005 yılında rotaryenler’in polioyu yoketme çabalarına olan katkıları 500 milyon Amerikan Doları’nı geçmiştir. Diğer yandan, Uluslararası Rotary bünyesinde toplanan dev gönüllü ordusu, en az bu kampanya kadar önem taşır. Binlerce gönüllü, “Ulusal Bağışıklık Kazandırma Günleri”nde, yerel düzeyde destek sağlamakta ve bağışıklık kazandırma ve polioyu yoketme topluluklarını seferber etmektedirler.

Rotary, 1988 yılında Dünya Sağlık Teşkilatı ”WHO“ ile birleşerek 2005 yılına kadar yani Rotary’nin 100 Yıl dönümünde, dünyadan çocuk felci hastalığını tamamen kaldırmayı hedeflemişti ve Rotary, The World Health Organization (WHO) Dünya Sağlık Teşkilatı, The United Nations Children’s Fund (UNICEF), The U.S Centers for Disease Control and Prevention (CDC), devlet ve benzeri sağlık örgütleriyle birlikte el ele ortak olarak, çocuk felci hastalığını dünyadan kaldırmak için savaşmaktadır.

Uluslararası Rotary ve onun ortaklarının çabaları sonucunda, yaklaşık iki milyar çocuk ağızdan polio aşısı almış ve çocuk felcinden korunmuştur. 1994’de WHO Amerika’nın, 2000’de Batı Pasifik bölgesinin ve 2002’de Avrupa’nın tamamen poliodan temizlendiğini açıklamıştır.

2002’ye gelindiğinde, 1985 senesinden beri polio vakalarında %99 oranında bir azalma görülmüştür. Çabalar, polionun halen görülmekte olan Afrika ve Güney Asya’daki 10 ülkede de yok edilmesi üzerinde odaklanmıştır.

Bu tür bir hastalığın dünya yüzeyinden tamamen silinmesi gerçekte çok güç olacak gibidir; (dünyada bir tek çiçek hastalığı mikrobunun kökü kurutulabilmiştir ve çok masraflı bir savaş olmuştur. Polio’nun dünya yüzeyinden tamamen silinmesi işi, tüm dünya toplumlarına 3 milyar dolara mal olabileceği hesaplanmıştır. Böyle bir savaşın dünyadaki tüm insanları kapsayacak biçimde başarıya ulaşabilmesi için, çocukların tek tek aşılanması, şüpheli her vakanın mutlaka sistemli olarak bildirilmesi, hastalığın yaygınlaşma meyli göstermesi halinde, insanların hepsinin aşılanması ve bir laboratuvar ağı kurularak hastalığın her safhasını kapsamlı bir şekilde takibi gereklidir.

2002 senesinde toplanan bağışlardaki 275 milyon Amerikan Doları miktarındaki açık, hastalığın global olarak yok edilebilmesindeki en büyük engeldi. Bu açığın kapatılabilmesi için gerekli olan parayı toplamak üzere, Rotary 2002-03 yılında 80 milyon Amerikan Dolarını toplamayı amaçlayan “Sözümüzü Tutalım, Polioyu Yok Edelim” isimli yeni bir kampanya başlattı.

Global Polio’dan Arındırma Girişimi Grubu’nun 2006 şubat ayı başında yapmış olduğu açıklamada, Mısır ve Nijer’de 12 aydır Polio vak’asına rastlanmaması nedeniyle bu iki ülkenin hastalıklar buluna ülkeler listesinden çıkarıldığını açıklamıştır. Böylece son üç yıldır ilk defa ülke sayısında azalma olmuş ve dünyada Afganistan, Hindistan, Nijerya ve Pakistan olmak üzere Polio’ya rastlanan ülke sayısı dörde inmiştir. Ayrıca bundan böyle Polio’dan etkilenen ülkelerde kullanılacak aşının “monovalao” olacağı açıklanmıştır. Daha önce 2005 yılında tamamlanması gereken kampanya, dünyada Polio görülen son dört ülkeden de kalkıncaya kadar devam edecektir.

Dünyada hiçbir sivil toplum örgütü, Polio Plus kadar büyük çapta bir hizmet vermemiştir. Gerçekten de, bu program dünyanın şimdiye kadar görmüş olduğu en büyük insani hizmettir. Her rotaryen bu başarıdan gurur duymaktadır.

PAUL HARRİS DOSTLARI

Rotary’de Rotary Vakfı’na gönüllü olarak bağış verilmesini arttırma yolunda en önemli adım 1957 yılında olmuştur. 0 yıl Paul Harris Dostları adına bir bağış kampanyası açılması ilk defa teklif ediliyordu. Bu fon’a yapılan 1.000 dolarlık bağış yapma fikri çok yavaş gelişiyordu. Ama 1970 yılına gelindiğinde bu fon’a yapılan bağışlar birden popüler olmaya başladı. Özellikle Paul Harris Dostları’na verilen madalyalar, rozetler ve gösterişli belgeler ile bu fon’a dünyanın dört bir yanından rotaryenler ve rotaryenler’in dostları tarafından yapılan bağışlar akmaya başladı. 2002 yılı itibariyle 813.000 Paul Harris Dostu Rotary Vakfı’nın listesine isimlerini yazdırmışlardır.

Paul Harris Dostları fon biriktirme kampanyası ile birlikte Dost Adayları üyeliği de ihdas edilmiştir. Paul Harris Dostları olarak kabul edilmek için bir defada 1.000 dolar bağışta bulunmak gerekirken, önce 100 dolarlık bağış yapıp bunu sonradan 1.000 dolara tamamlama tahhüdünde bulunan üyeler bu süre içerisinde Paul Harris Dostları sıfatını almazlar, ancak bağış toplamı tamamlandığında asil olarak Paul Harris Dostları’na katılırlar.

Bu fon’a tekrar 1.000 dolar bağışta bulunan Paul Harris Dostları’na bunun sembolü olarak altın bir rozet verilmektedir. 2.000 den 6.000 dolara kadar yapılan bağışlarda, bu rozet’in üzerindeki her mavi taş, bağışlanan 1.000 doları gösterir. Kırmızı taşlı altın rozetler ise, 7.000 den 9.000 dolara kadar olan bağışı ifade eder.

Dünyada iyi niyet ve karşılıklı anlayışın yapılanması ve gelişmesi için çok çeşitli programlar üreten Rotary Vakfı’nın, yeni projeler üretebilmesi için gereken maddi desteği sağlamada çok büyük bir teşvik unsuru olan Paul Harris Dostları’na katılmak, her rotaryen’in gönlünde yatan bir idealdir.

ROTARY VAKFI ÜSTÜN ve SEÇKİN HİZMET ÖDÜLLERİ

Rotary Vakfının Müteveli Heyeti tarafından zaman zaman Rotaryenler’e verilen iki tane çok özel takdir belgesi vardır. Bunlar, Rotary Vakfı tarafından üstün hizmette bulunan rotary üyelerine, hizmetlerinin takdir edildiğini göstermek üzere verilen belgelerdir. Rotary’nin verdiği belgelerden “Üstün Hizmet Ödülü”, Rotary Vakfı programlarını geliştirme yolunda belirgin ve özverili hizmette bulunan rotaryenlere verilir. Böylece, Vakfın amacı olan, dünyada yaşayan insanlar arasında karşılıklı anlayış ve dostluk ilişkilerini güçlendirme yolunda üstün katkıda bulunan bir rotaryen bu belge ile takdir edilmiş olur.

İkinci ödül olan “Seçkin Hizmet Ödülü” ise, Rotary Vakfı’na çok daha geniş, kapsamlı ve özverili olağanüstü hizmet veren ve bu hizmetleri bölgesel sınırları aşıp uzun süreli olarak devam eden rotaryenler’in hizmetlerini takdir için verilir. Seçkin Hizmet Ödülüne hak kazananlar, genelde, normal olarak “Üstün Hizmet Ödülü” almaya hak kazanmış, ancak uluslararası anlayışı arttırma gayretleri devamlı olan rotaryenler’dir ve Rotary Vakfı tarafından onurlandırma belgesi olarak verilir.

Bu seçkinlik göstergesi olan belgeler, kişilikli örnek bir hizmet sergileyen ve maddi katkısı aranmadan bu davada Rotary Vakfı’na kendini adayan kimselere verilmektedir. Genellikle bir yıl içerisinde bu tür ödüle layık görülen kişilerin sayısı 50’yi geçmiştir. “Üstün Hizmet Ödülü” almaya hak kazanan bir rotaryen normal olarak aradan 4 veya daha fazla yıl geçmedikçe Seçkin Hizmet Ödülü’ne aday gösterilemez

Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti’nce bu ödüllere layık bulunmak ve böyle bir ödülün alınması, herhangi bir rotaryen için çok gurur verici bir olaydır.
Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2 Adam Yazılım